Instytut Wiedzy i Umiejętności Sp. z o. o. zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie

pod numerem KRS 0000322975

NIP: 113-27-52-447, Regon: 141736370 Wysokość Kapitału Zakładowego 5000 PLN.