Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012, Warszawa 30.11.2011.

Konferencja pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sportu i Turystyki przy współpracy Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Zarządu PL 2012.