o nas

Misją Instytutu jest rozwój kompetencji: wiedzy oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na aktywne uczestnictwo w kreowaniu społeczeństwa XXI wieku.

Celem strategicznym działania Instytutu jest przyczynianie się do rozwoju osobistego i zawodowego obywateli oraz zwiększanie efektywności funkcjonowania organizacji.

Od początku naszej aktywności, Instytut stara się skupiać społeczników, specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin zainteresowanych działalnością dla dobra wspólnego. Instytut kieruje swoje działania zarówno do obywateli, jak i do administracji publicznej, samorządów, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych.

Informacja to kapitał współczesnej organizacji i nowoczesnego przedsiębiorstwa

Wiedza pracowników – to podstawa sukcesu przedsiębiorstwa.

Inwestowanie w ludzi – to wzrost kapitału wiedzy firmy

Udział w szkoleniach – to korzyści dla pracowników i przedsiębiorstwa