Termin szkolenia: 2017.11.08

Miejsce szkolenia: 02-679 Warszawa, ul. Smoluchowskiego 1

Koszt udziału 1 osoby: 500 zł netto

Karta zgłoszenia do pobrania ( po wypełnieniu proszę wysłać na adres )
Warsztaty składają się ze specjalnie zaprojektowanych modułów zapewniających skuteczne przygotowanie i wsparcie menedżerów w praktyce związanej z zagrożeniami terrorystycznymi i przetwarzaniem danych osobowych.

 

I moduł - „Ochrona Danych Osobowych – zmiany wynikające z RODO”

 

KORZYŚCI

Dzięki tym warsztatom:

 • Dowiesz się
 • jakie zagrożenia dotyczą naszej prywatności;
 • co to są dane osobowe;
 • jakie wymagania stawiane są menedżerom odnośnie przetwarzania danych osobowych w praktyce hotelarskiej;
 • jakie mogą być skutki niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • jak wdrożyć system ochrony danych osobowych.
 • Poznasz
 • techniki przetwarzania danych osobowych.
 • Nabędziesz umiejętność
 • rozpoznawania zagrożeń wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych;
 • zorganizowania systemu ochrony danych osobowych.

 

Tematyka:

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych – zmiany wynikające z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
 • Wymagania dotyczące zbierania, przetwarzania, udostępniania i przechowywania danych osobowych.
 • Podstawowe procedury, standardy i dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych.
 • Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) a Inspektor ochrony danych osobowych.
 • Odpowiedzialność hoteli i podobnych zakładów oraz sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – stan aktualny i zmiany od 25.05.2018r.

 

II moduł – Terroryzm w praktyce hotelarskiej.

KORZYŚCI

Dzięki tym warsztatom:

 • Dowiesz się
 • o istniejących zagrożeniach wynikających z terroryzmu lokalnego i światowego, zmieniających się metodach działania terrorystów i celach jakie chcą osiągnąć;
 • o aspektach odpowiedzialności prawnej wynikającej z obowiązujących w Polsce przepisów dot. przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym;
 • jakie zadania i obowiązki spoczywają na właścicielach i personelu hoteli w odniesieniu do zagrożeń terrorystycznych;
 • jak przygotować hotel na zagrożenie terrorystyczne i inne;
 • co zrobić w sytuacji wystąpienia zagrożenia, w tym terrorystycznego.
 • Poznasz
 • jakie nowe zagrożenia mogą wystąpić w praktyce hotelowej - "Aktywny strzelec";
 • pożądane sposoby zachowania osób, które znalazły się w sytuacji zakładniczej;
 • prawidłowy sposób działania w przypadku odebrania telefonu o zagrożeniu bombowym lub innym;
 • zasady współpracy z mediami w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia pozostającego w zainteresowaniu opinii publicznej.
 • Nabędziesz umiejętność
 • zasad działania i zachowania się w sytuacji kryzysowej oraz zadania osób odpowiedzialnych za ewakuację;
 • przygotowania planów i algorytmów postępowania w sytuacji zagrożenia;
 • rozpoznawania niebezpiecznych przesyłek i przedmiotów oraz sposobów ich zabezpieczenia do czasu przybycia służb ratunkowych.

Tematyka:

 1. Terroryzm
 • cechy charakterystyczne dla zjawiska terroryzmu;
 • najczęściej stosowane metody ataków;
 • czynniki sprzyjające działalności terrorystycznej w Polsce;
 • dziwne zachowania które powinny wzbudzić w tobie niepokój.
 1. Przepisy prawne związane z problematyką antyterrorystyczną
 • ustawa antyterrorystyczna;
 • prawo budowlane;
 • przepisy sanitarne;
 • przepisy pożarowe.
 1. Sytuacja zakładnicza
 • jak przeżyć atak - dobre praktyki;
 • zagrożenie bombowe;
 • aktywny strzelec;
 • wtargnięcie intruza na teren obiektu.
 1. Ochrona obiektu – prewencja
 • charakterystyka skutecznej ochrony obiektu;
 • obowiązki i zadania kierownika hotelu;
 • zadania i obowiązki osoby podejmującej działania w sytuacji zagrożenia;
 • alarmowanie i powiadamianie.
 1. Współpraca z Mediami
 • zasady udzielania informacji dziennikarzom na miejscu zdarzenia;
 • sposoby kontaktów z mass mediami;
 • schemat budowy informacji prasowej.

Tematykę tę wybraliśmy opierając się na dwóch przesłankach: zagrożenia związane z terroryzmem stają się w Europie coraz powszechniejsze i lepiej wcześniej się do nich przygotować, gdyż prewencja jest zawsze lepsza i tańsza niż likwidacja skutków a temat ochrony danych osobowych związany jest z przewidywaną zmianą prawa w tym zakresie pociągającą za sobą zmianą systemu ochrony danych osobowych a szczególnie wysokości kar za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w hotelarstwie od ponad 5 lat; przed EURO 2012 był organizatorem największej konferencji poświęconej tej problematyce w Polsce „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012” gdzie hotelarze spotkali się z ekspertami ze wszystkich dziedzin i służb związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem hoteli począwszy od Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej, GIODO na Biurze Ochrony Rządu kończąc. Omówiono wówczas wiele problemów ale wiele ze względu na ograniczony czas nie udało się rozwinąć.

Dzisiaj uwzględniając dynamicznie zmieniające się otoczenie, w którym przedsiębiorstwa hotelowe pracują a jednocześnie rosnącą odpowiedzialność hotelarzy za gościa i jego mienie w świetle rosnącego zagrożenia w obszarze współczesnego terroryzmu jak również i klęsk żywiołowych (ostatnie zniszczenia spowodowane przez huragan w województwie kujawsko-pomorskim) Instytut Wiedzy i Umiejętności proponuje szkolenie dla szerokiej kadry menadżerskiej w pionie operacyjnym: od kierowników recepcji, służby pięter, gastronomii począwszy na kadrze kierowniczej obiektów kończąc, dotyczące podstawowej wiedzy i umiejętności związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w hotelu.

Czas trwania: 1 dzień

Termin: 2017.11.08

Miejsce: Warszawa

Kadra szkoleniowa: to najwyższej klasy eksperci ds. bezpieczeństwa i byli oficerowie Biura Ochrony Rządu.

Szczegółowy program obejmuje aktualne i przewidywane zmiany przepisów prawa, zasady opracowywania podstawowych dokumentów wewnętrznych i procedur, analizę konkretnych przypadków zagrożeń i incydentów itp.

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                         Witold Drogoń