„TERRORYZM I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE HOTELARSKIEJ – podstawowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne”

Tematykę tę wybraliśmy opierając się na dwóch przesłankach: zagrożenia związane z terroryzmem stają się w Europie coraz powszechniejsze i lepiej wcześniej się do nich przygotować, gdyż prewencja jest zawsze lepsza i tańsza niż likwidacja skutków a temat ochrony danych osobowych związany jest z przewidywaną zmianą prawa w tym zakresie pociągającą za sobą zmianą systemu ochrony danych osobowych a szczególnie wysokości kar za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w hotelarstwie od ponad 5 lat; przed EURO 2012 był organizatorem największej konferencji poświęconej tej problematyce w Polsce „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012” gdzie hotelarze spotkali się z ekspertami ze wszystkich dziedzin i służb związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem hoteli począwszy od Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej, GIODO na Biurze Ochrony Rządu kończąc. Omówiono wówczas wiele problemów ale wiele ze względu na ograniczony czas nie udało się rozwinąć.

Dzisiaj uwzględniając dynamicznie zmieniające się otoczenie, w którym przedsiębiorstwa hotelowe pracują a jednocześnie rosnącą odpowiedzialność hotelarzy za gościa i jego mienie w świetle rosnącego zagrożenia w obszarze współczesnego terroryzmu jak również i klęsk żywiołowych (ostatnie zniszczenia spowodowane przez huragan w województwie kujawsko-pomorskim) Instytut Wiedzy i Umiejętności proponuje szkolenie dla szerokiej kadry menadżerskiej w pionie operacyjnym: od kierowników recepcji, służby pięter, gastronomii począwszy na kadrze kierowniczej obiektów kończąc, dotyczące podstawowej wiedzy i umiejętności związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w hotelu.

Czas trwania: 1 dzień

Termin: 2017.11.08

Miejsce: Warszawa

Kadra szkoleniowa: to najwyższej klasy eksperci ds. bezpieczeństwa i byli oficerowie Biura Ochrony Rządu.

Szczegółowy program obejmuje aktualne i przewidywane zmiany przepisów prawa, zasady opracowywania podstawowych dokumentów wewnętrznych i procedur, analizę konkretnych przypadków zagrożeń i incydentów itp.

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                         Witold Drogoń