Pozycje wydane

  1. Mirosław J. Bednarski, Kompedium postępowania dyscyplinarnego dla policjantów, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62799-00-8  
  2. Małgorzata Parafińska,   Rygory służby w policji a życie rodzinne, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62799-01-5                                      
  3. Mirosław J. Bednarski,   Pragmatyka służbowa policjantów. Akty prawne, Warszawa 2012, ISBN 978-83-62799-02-2
  4. Drogoń Witold red.,   VADEMECUM HOTELARZA, Bezpieczny hotel wybrane zagadnienia, Warszawa 2012, ISBN 978-83-62799-03-9
  5. Dominik Piotr red., Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza, Warszawa 2012, ISBN 978-83-62799-04-6  
  6. Małgorzata Parafińska, Równość szans w Policji. Poradnik, Warszawa 2012, ISBN 978-83-62799-05-3
  7. Katarzyna Parafińska, Proces perswazji. Wybrane narzędzia manipulacji, Warszawa 2012, ISBN 978-83-62799-06-0