Waldemar Błaszczuk zebrał i opracował:

POLSKA GOŚCINNOŚĆ W PRZYSŁOWIACH l POWIEDZENIACH LUDOWYCH

Mówimy o staropolskiej gościnności, szczycimy się nią, uważamy się za bardzo gościnnych. Ale nie tylko my szczycimy się gościnnością, nie była ona nigdy i nie jest wyłącznie naszą cechą. Występowała i występuje wśród wielu narodów. Wspomnę o naprawdę wielkiej i szczerze okazywanej gościnności ludów Kaukazu i Azji, a także ludów starożytnej i współczesnej kultury śródziemnomorskiej.

Cały tekst do pobrania

 

Waldemar Błaszczuk

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie

Gościnność — produkt markowy polskiej turystyki

  1. Tradycje i historia gościnności

Historia gościnności jest tak stara, jak historia ludzkości. Już w starożytnej Gre­cji poetyckie pieśni Homera dają obraz gościnności. Ale czy rzeczywistość nie była nieco odmienna od poezji? W Egipcie i Persji człowiek obcy poczytywany był za człowieka religijnie nieczystego i wszelkie z nim przystawanie zanieczyszczało...

Pełna treść artykułu do pobrania

 

 

Waldemar Błaszczuk - zebrał i opracował:

KODEKS GOŚCINNOŚCI

 

50 porad i prawd o gościnności, gościach, gospodarzach ich wzajemnych zależnościach i związkach między nimi.

Co ma gość ?

Gość ma zawsze rację.

Gość zna swoją wartość, jest wybredny. Gość ma możliwość wyboru. Gość oczekuje miłych doznań. Gość lubi być zdobywany. Gość płaci za profesjonalizm.

chcesz dowiedzieć się więcej pobierz cały tekst kodeksu