POLSKA GOŚCINNOŚĆ W PRZYSŁOWIACH

Waldemar Błaszczuk zebrał i opracował:

POLSKA GOŚCINNOŚĆ W PRZYSŁOWIACH l POWIEDZENIACH LUDOWYCH

Mówimy o staropolskiej gościnności, szczycimy się nią, uważamy się za bardzo gościnnych. Ale nie tylko my szczycimy się gościnnością, nie była ona nigdy i nie jest wyłącznie naszą cechą. Występowała i występuje wśród wielu narodów. Wspomnę o naprawdę wielkiej i szczerze okazywanej gościnności ludów Kaukazu i Azji, a także ludów starożytnej i współczesnej kultury śródziemnomorskiej.

Cały tekst do pobrania